سلام... من خاله زینبم (البته نه خاله واقعی.. یه خاله مجازی) ... مامان مانی هستم...  لینکم اون گوشه است می تونید ببینید.... با اجازه مامان الهام... تا سرش خلوت بشه و بیاد خودش بنویسه... این پستو خواستم بزارم ... با یه عکس خوشگل از دخمل نازمون که مثل فرشته هاست...

ناز و جیگر و خواستنی... قلب

 

رومینا با کلاه کیکی... وای چقده خوشمزه تر شده...

مامان الهام.. تو رو خدا زودتر بیا یه خرده از این وروجک بگو و خودتم معرفی کن... زود زود.. قلب